Thứ Tư, 12 tháng 12, 2012

HOA VẢI VOAN


Chuyên cung cấp các loại hoa vải voan .Hoa sân khấu .Hoa cài áo ....
Nhận học viên 
Liên hệ : Thanh Hương 0978276086 
 Thanhhuong.1976@yahoo.com.vn

Sen Tịnh Đế Liên hồng 
MS 136- 400Sen Tịnh Đế trắng
MS 135 - 400KMS 134 - 200K
MS 133 - 700 K 


MS 132 - 300 K


MS 131 - 600 KMS 130 - 400K


MS 129 - 300K


MS 128 - 400K


MS 127 - 600K


MS 126 - 700KMS 124 - 500K 


MS 124- 200K
                                                                     Trái Lộc - 350 k

MS 123 - 500KMS122 - 700K MS 121 - 1000.000
                                                                ( HOA MAI PHA LÊ )

 MS 120 - 400K
( HOA LAN PHA LÊ )


MS 119 - 300K
MS118 - 150K


MS 117 - 500k 

MS116- 300KMS 115 - 300K


MS 114 - 250K

MS 113 - 40K/ cành (1 hoa  + 1 nụ )


MS 112 - 600K
MS111 - 600K


MS 110 - 600K


MS 109 - 400K

SEN CÀNH - 50 K / cành MS 108 (treo tường ) - 220k


MS 107 - 100K ms 106 - 250 k ms 105 - 40 /cành MS 104 - 40K / 1cành+ 1nụ 
MS 103 - nhỏ - 40K 


         

MS 102 - 350K MS4 - 030 - 150K / BÓ 5 HOA
HOA HỒNG GIẤY + VOAN
MS4 - 030 - 30K / HOA 

MS4 - 025
MS4 - 024 - 200K
MS4 - 023 . 200K 

MS4 - 022
MS4 - 022
MS4 - 021


MS4 - 020
MS4 - 019MS4 - 018

MS4 - 017
MS4 - 016


MS4 - 015

MS4 - 012
MS4 - 011
MS4 -005
MS4 -004
MS4 -010


MS4 - 009
MS4 -008
MS4 - 007MS4 - 006-


                                    
MS4 - 003MS4 - 002 - 200K
MS4 - 001 -300K
Thêm chú thích