Thứ Hai, 15 tháng 12, 2014

Thứ Tư, 12 tháng 12, 2012

HOA VẢI VOAN


Chuyên cung cấp các loại hoa vải voan .Hoa sân khấu .Hoa cài áo ....
Nhận học viên 
Liên hệ : Thanh Hương 0978276086 
 Thanhhuong.1976@yahoo.com.vn









































































































Sen Tịnh Đế Liên hồng 
MS 136- 400



Sen Tịnh Đế trắng
MS 135 - 400K



MS 134 - 200K




MS 133 - 700 K 


MS 132 - 300 K


MS 131 - 600 K



MS 130 - 400K


MS 129 - 300K


MS 128 - 400K


MS 127 - 600K


MS 126 - 700K



MS 124 - 500K 


MS 124- 200K




                                                                     Trái Lộc - 350 k

MS 123 - 500K



MS122 - 700K



 MS 121 - 1000.000
                                                                ( HOA MAI PHA LÊ )

 MS 120 - 400K
( HOA LAN PHA LÊ )


MS 119 - 300K




MS118 - 150K






MS 117 - 500k 





MS116- 300K



MS 115 - 300K


MS 114 - 250K

MS 113 - 40K/ cành (1 hoa  + 1 nụ )


MS 112 - 600K




MS111 - 600K


MS 110 - 600K


MS 109 - 400K

SEN CÀNH - 50 K / cành 



MS 108 (treo tường ) - 220k


MS 107 - 100K 



ms 106 - 250 k 



ms 105 - 40 /cành 



MS 104 - 40K / 1cành+ 1nụ 




MS 103 - nhỏ - 40K 


         

MS 102 - 350K 



MS4 - 030 - 150K / BÓ 5 HOA




HOA HỒNG GIẤY + VOAN
MS4 - 030 - 30K / HOA 





















MS4 - 025




MS4 - 024 - 200K




MS4 - 023 . 200K 

MS4 - 022
MS4 - 022








MS4 - 021






MS4 - 020




MS4 - 019



MS4 - 018





MS4 - 017
MS4 - 016






MS4 - 015

MS4 - 012
MS4 - 011
MS4 -005
MS4 -004
MS4 -010


MS4 - 009
MS4 -008
MS4 - 007



MS4 - 006-






                                    
MS4 - 003



MS4 - 002 - 200K
MS4 - 001 -300K
Thêm chú thích