Thứ Hai, 15 tháng 12, 2014

Thứ Tư, 12 tháng 12, 2012

HOA VẢI VOAN


Chuyên cung cấp các loại hoa vải voan .Hoa sân khấu .Hoa cài áo ....
Nhận học viên 
Liên hệ : Thanh Hương 0978276086 
 Thanhhuong.1976@yahoo.com.vn

Sen Tịnh Đế Liên hồng 
MS 136- 400Sen Tịnh Đế trắng
MS 135 - 400KMS 134 - 200K
MS 133 - 700 K 


MS 132 - 300 K


MS 131 - 600 KMS 130 - 400K


MS 129 - 300K


MS 128 - 400K


MS 127 - 600K


MS 126 - 700KMS 124 - 500K 


MS 124- 200K
                                                                     Trái Lộc - 350 k

MS 123 - 500KMS122 - 700K MS 121 - 1000.000
                                                                ( HOA MAI PHA LÊ )

 MS 120 - 400K
( HOA LAN PHA LÊ )


MS 119 - 300K
MS118 - 150K


MS 117 - 500k 

MS116- 300KMS 115 - 300K


MS 114 - 250K

MS 113 - 40K/ cành (1 hoa  + 1 nụ )


MS 112 - 600K
MS111 - 600K


MS 110 - 600K


MS 109 - 400K

SEN CÀNH - 50 K / cành MS 108 (treo tường ) - 220k


MS 107 - 100K ms 106 - 250 k ms 105 - 40 /cành MS 104 - 40K / 1cành+ 1nụ 
MS 103 - nhỏ - 40K 


         

MS 102 - 350K MS4 - 030 - 150K / BÓ 5 HOA
HOA HỒNG GIẤY + VOAN
MS4 - 030 - 30K / HOA 

MS4 - 025
MS4 - 024 - 200K
MS4 - 023 . 200K 

MS4 - 022
MS4 - 022
MS4 - 021


MS4 - 020
MS4 - 019MS4 - 018

MS4 - 017
MS4 - 016


MS4 - 015

MS4 - 012
MS4 - 011
MS4 -005
MS4 -004
MS4 -010


MS4 - 009
MS4 -008
MS4 - 007MS4 - 006-


                                    
MS4 - 003MS4 - 002 - 200K
MS4 - 001 -300K
Thêm chú thích